Verschillende Manieren Om XML-coderingsfout In SQL Server Op Te Lossen

 

Tijdens de beoordelingsweek zijn sommige gebruikers een erkende foutcode tegengekomen met betrekking tot SQL Server XML-ontwikkelingsfout. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Laten we het er nu over hebben.

PC werkt traag?

 • 1. Download ASR Pro van de website
 • 2. Installeer het op uw computer
 • 3. Voer de scan uit om malware of virussen te vinden die mogelijk op uw systeem op de loer liggen
 • Verbeter vandaag de snelheid van uw computer door deze software te downloaden - het lost uw pc-problemen op.

   

   

  Deze vraag is in wezen dubbel correct in vergelijking met de andere twee, bovendien opmerkelijk – tot nu toe is deze vraag de meest voorkomende. Ik denk dat de beste verklaring vaak ontbreekt.

  PC werkt traag?

  ASR Pro is de ultieme oplossing voor uw pc-reparatiebehoeften! Het kan niet alleen snel en veilig verschillende Windows-problemen diagnosticeren en repareren, maar het verhoogt ook de systeemprestaties, optimaliseert het geheugen, verbetert de beveiliging en stelt uw pc nauwkeurig af voor maximale betrouwbaarheid. Dus waarom wachten? Ga vandaag nog aan de slag!


  Duplicaten en, naar mijn mening, de beste antwoorden:

  • StringWriter gebruiken om XML te serialiseren (14 oktober 2009)
   • https://stackoverflow.com/a/1566154/751158
  • Poging om voldoende XML-inhoud met betrekking tot SQL Server 2005 op te slaan (codering (21 december 2008)
   • https: // stack overflow-probleem) .com / a – 1091209/751158

  Uiteindelijk wordt er geen codering ontwikkeld of geadverteerd als gebruikt, hoewel XmlReader het lokaal op de hulpprogrammaserver kan ontleden.

  Als de meest efficiënte manier om XML te lezen in ADO.net met behulp van een XML-soort in een SQL Server-string?, slaat SQL Server de XML op in een efficiënt binair gegevensformaat. Met behulp van de klasse SqlXml kan ADO.net naar SQL Server schrijven tot deze binaire indeling en vereist geen XML-serialisatie of deserialisatie van de databaseserver. Bovendien moet het efficiënter zijn voor netwerkverzending.

  SqlXml , de XML wordt vooraf gedistribueerd naar de database, dan weet de database misschien bijna niets over tekencoderingen – UTF-16 of zo. Merk in het bijzonder op dat XML-termen niet eens verklaringen zijn die terug in de database worden opgeslagen met belangrijke informatie, ongeacht de volgorde waarin ze zijn geplaatst.

  Lees onderweg naar de gekoppelde antwoorden hierboven voor methoden die erg op deze lijken, hoewel deze oefening van mij is:

  sql machine xml-coderingsfout

   met System.Data;System.Data.SqlClient gebruiken;System.Data.SqlTypes gebruiken;System.IO gebruiken;System.Xml gebruiken;XmlDemo statische klasse  oude ontwikkelde leegte Main (string [] args)    gebruik (SqlConnection conn komt overeen met nieuwe SqlConnection ())      conn.ConnectionString betekent "...";      verbind.Open ();      gebruik (SqlCommand cmd komt overeen met nieuwe SqlCommand ("Insert Into TestData (Xml) Values ​​​​(@Xml)", conn))        cmd.Parameters.Add (nieuwe SqlParameter ("@ Xml", SqlDbType.Xml)          // Functies.          // waarde komt overeen met ""          // Functies. De XML-declaratie is niet noodzakelijk volledig persistent!          // Waarde " "          // Functies. XML-declaratie is nog lang niet opgeslagen!          // Waarde " "          // Fout ("kan de codering niet wijzigen" SqlException).          // Waarde betekent " "          // Functies. De XML-declaratie wordt gewoon niet opgeslagen!          Waarde = nieuwe SqlXml (XmlReader.Create (nieuwe StringReader (" ")))        );        cmd. uitvoerder niet-query ();            

  Houd er rekening mee dat ik het laatste (geen opmerkingen) voorbeeld niet zou beschrijven omdat het “klaar voor productie” is, maar het beknopt en duidelijk zou weggooien. Als het correct wordt gedaan, moet de eigenlijke StringReader en de gegenereerde XmlReader altijd geïnitialiseerd blijken te zijn in met -instructies om ervoor te zorgen dat uw waardevolle Sluiten () Methoden worden aangeroepen na voltooiing.

  Van wat ik heb gezien, blijven XML-declaraties zelden bestaan ​​bij gebruik van een fantastische XML-kolom. … Zelfs zonder het gebruik van ..NET en de bewerking Voor alleen deze directe SQL-insert als het gaat om de verklaring, wordt de XML-declaratie niet samen met de XML in de database gepot met het oog op redenering:

   Plak in TestData (Xml) waarden (' '); 

  sql hosting xml-coderingsfout

  Het object dat betrekking heeft op de OP-vraag moet nu worden geconverteerd naar een XML-structuur van de punt MyMessage gecombineerd met XmlSerializer . te creëren is echt nodig voor. In het ergste geval kan het concept worden geserialiseerd naar XmlDocument en kiezen uit serienummer naar string – experts beweren dat de nieuwe SqlXml echter naar xmlnodereader om een ​​dergelijke overgang naar string te vermijden bij het deserialiseren / serialiseren. (Zie http://blogs.msdn.com/b/jongallant/archive/2007/01/30/how-to-convert-xmldocument-to-xmlreader-for-sqlxml-data-type.aspx voor meer details en een voorbeeld.)

  Alles wat hier wordt gepromoot, is getest en geanalyseerd op .NET 4.0 en SQL Server 2008 R2.

  sql server xml-coderingsfout

  U mag geen rommel maken door XML uit te voeren via extra verschillen (deserialisatie en serialisatie - naar DOM, Post of wat dan ook) zoals aangegeven in de antwoorden hier en ook zoals elders.

   

   

  Verbeter vandaag de snelheid van uw computer door deze software te downloaden - het lost uw pc-problemen op.

   

   

   

  Various Ways To Fix XML Encoding Error In SQL Server
  Diverses Manières De Corriger L'erreur De Codage XML Dans SQL Server
  Verschiedene Möglichkeiten Zum Beheben Von XML-Kodierungsfehlern In SQL Server
  Vari Modi Per Correggere L'errore Di Codifica XML In SQL Server
  Várias Maneiras De Corrigir Erros De Codificação XML No SQL Server
  Olika Sätt Att åtgärda XML -kodningsfel I SQL Server
  SQL Server에서 XML 인코딩 오류를 수정하는 다양한 방법
  Różne Sposoby Naprawienia Błędu Kodowania XML W SQL Server
  Varias Formas De Corregir El Error De Codificación XML En SQL Server
  Различные способы исправления ошибки кодирования XML в SQL Server