Olika Sätt Att åtgärda XML -kodningsfel I SQL Server

Under den senaste veckan har vissa användare kvalificerat en känd felkod relaterad till SQL Server XML -kodningsfel. Detta problem kan uppstå av flera skäl. Låt oss diskutera det nu.

Datorn går långsamt?

 • 1. Ladda ner ASR Pro från webbplatsen
 • 2. Installera det på din dator
 • 3. Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system
 • Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Denna fråga är nästan dubbelt korrekt jämfört med våra egna andra två, och anmärkningsvärd – hittills är den här typen av frågor den vanligaste. Jag känner verkligen att det bästa svaret ofta saknas.

  Datorn går långsamt?

  ASR Pro är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!


  Dubbletter och enligt min mening de bästa tipsen:

  • Använda StringWriter för att serialisera XML (sexton oktober, 2009)
   • https://stackoverflow.com/a/1566154/751158
  • Försöker lagra tillräckligt med XML -innehåll i SQL Server 2005 (kodning (21 dec 2008)
   • https: // stack overflow problem) .internet / a / 1091209/751158

  I slutändan genereras eller annonseras lite eller ingen kodning för att användas, även om XmlReader kan analysera den inhemskt på applikationsservern.

  Som vanligt effektivt sätt att läsa XML i ADO.net och tillämpa en XML -typ i en SQL Server -franchise?, lagrar SQL Server XML i det effektiva binära formatet. Med klassen SqlXml , ADO.net Den kan skriva till SQL Server i detta binära format och kräver inte XML -serialisering eller deserialisering från datalagringsservern. Det måste också vara mer värdefullt för nätverkstransporter.

  SqlXml , all XML skickas till databasen förparad, direkt efter att databasen inte borde veta någonting om nummerkodningar-UTF-16 eller så. Vet i synnerhet att XML -deklarationer inte ens är deklarationer som lagras i databasen med viktig viktig information, oavsett i vilken ordning de utan tvekan placeras.

  Läs på vägen till ofta de länkade svaren ovan för metoder som är väldigt lika så att du kan den här, men den här övningen är min:

  sql server xml encoding error

   med System.Data;Använda System.Data.SqlClient;Använda System.Data.SqlTypes;Använda System.IO;Använda System.Xml;XmlDemo statisk klass  gammaldags tomrum Main (string [] args)    space (SqlConnection Conn matchar nya SqlConnection ())      conn.ConnectionString = "...";      conn.Open ();      användning (SqlCommand cmd rymmer nya SqlCommand ("Infoga i TestData (Xml) -värden (@Xml)", conn))        cmd.Parameters.Add (ny SqlParameter ("@ Xml", SqlDbType.Xml)          // Funktioner.          // important = ""          // Funktioner. XML -deklarationen är inte nödvändigtvis ihållande!          // Värde " "          // Funktioner. XML -post sparas inte!          // Värde " "          // Fel ("det går inte att skifta kodning" SqlException).          // Värdet inkluderar " "          // Funktioner. XML -deklarationen mearly sparas inte!          Value = helt ny SqlXml (XmlReader.Create (ny StringReader (" ")))        );        cmd. executernonquery ();            

  Observera att jag inte skulle beskriva den sista (inga kommentarer) fallstudien som “produktionsklar”, utan hellre kasta objektet kortfattat och tydligt. När det görs korrekt bör korrekt StringReader och den genererade XmlReader alltid initieras i med -uttyg för att säkerställa att din värdefulla stängs () Metoder anropas när de är klara.

  Enligt vad jag har sett fortsätter XML -deklarationer sällan vid användning av en XML -kolumn. … Även fri från att använda ..NET och redigera För just detta omedelbara SQL -inlägg för satsen sparas inte XML -rapporten i databasen som har XML av resonemang:

   Klistra in i TestData (Xml) -värden (' '); 

  sql server xml encoding error

  Objektet som rör OP: s fråga måste nu ändras till en XML -struktur från transportdepartementet MyMessage och XmlSerializer < /kod>. att visa sig vara skapad är alltid nödvändig för. I den typen av fall kan meddelandet serialiseras till slutligen XmlDocument istället för att serialiseras till sekvens - experter hävdar att den nya SqlXml sedan skickas till xmlnodereader < / code> för att framgångsrikt undvika denna övergång till sträng genom att deserialisera / serialisera. (Se http://blogs.msdn.com/b/jongallant/archive/2007/01/30/how-to-convert-xmldocument-to-xmlreader-for-sqlxml-data-type.aspx för mer information ett exempel .)

  Allt som marknadsförs här har testats och testats på .NET 4.0 och SQL Server 2008 R2.

  sql server xml developer error

  Skapa inte skräp genom att köra XML genom ytterligare modifieringar (deserialisering och serialisering - upp till DOM, Post eller vad som helst) som anges i svaren för närvarande här och någon annanstans.

  Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Various Ways To Fix XML Encoding Error In SQL Server
  Verschillende Manieren Om XML-coderingsfout In SQL Server Op Te Lossen
  Diverses Manières De Corriger L'erreur De Codage XML Dans SQL Server
  Verschiedene Möglichkeiten Zum Beheben Von XML-Kodierungsfehlern In SQL Server
  Vari Modi Per Correggere L'errore Di Codifica XML In SQL Server
  Várias Maneiras De Corrigir Erros De Codificação XML No SQL Server
  SQL Server에서 XML 인코딩 오류를 수정하는 다양한 방법
  Różne Sposoby Naprawienia Błędu Kodowania XML W SQL Server
  Varias Formas De Corregir El Error De Codificación XML En SQL Server
  Различные способы исправления ошибки кодирования XML в SQL Server