BlackBerry 8520 SOS -felsökning

Dagens användarhandbok är utformad för att hjälpa om du får ett SOS -felmeddelande genom ditt Blackberry 8520 -felmeddelande.

Datorn går långsamt?

 • 1. Ladda ner ASR Pro från webbplatsen
 • 2. Installera det på din dator
 • 3. Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system
 • Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Gemenskapsstatusvisning på alla hemskärmar på din bra BlackBerry® -smartphone indikerar SOS. SOS -nätverkets statuslampa indikerar att endast nödsamtal automatiskt kan ringas från din BlackBerry -smartphone. Meddelanden kan inte skickas eller tas emot automatiskt och det går inte att ringa eller ta emot telefonsamtal.

  Nätverksstatus på startskärmen på din BlackBerry® -smartphone visar SOS. SOS -nätverksstatusvisningen innebär att du bara kan ringa nödsamtal, till exempel från din BlackBerry -smartphone. Du kan inte skicka tankar, du kan ta emot meddelanden och du kan säkert få telefonsamtal.

  Steg 1. SIM -kortet har inte lagts till på rätt sätt i din BlackBerry -smartphone. (Endast GSM)

  Se till att SIM -kortet är rätt isatt. Tänk på följande steg för att göra detta:

  1. Ta bort batteriet i kombination med SIM -kortet från BlackBerry -smartkortet. Instruktioner om hur du tar bort SIM -kortet mellan kalk finns i Komma igång fuskbladet.
  2. Sätt i alla fall SIM -kortteknikerna så att de passar ordentligt i din BlackBerry -mobil och sätt sedan i batteriet. Ja
  3. Om ditt SIM -kort kan gå sönder efter att du har initierat ditt företags BlackBerry -smartphone, kontakta din mobiloperatör.

  Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för att se till att den nya tjänsten faktiskt är uppdaterad för att kunna uppdateras vna på en BlackBerry -smartphone.

  Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för att kontrollera vart och ett av vårt täckningsområde i det område där din BlackBerry -mobila enhet finns.


  sos -fel på blackberry 8520

  Steg 4. Nätverksval är tv inställt på manuellt och inget nätverk väljs.

  Vanligtvis ändrar de valet av något slags nätverksläge till automatiskt, jag skulle säga den bästa BlackBerry -smarttelefonen. Gör så här:

  1. Föredra alternativ på din smartphones BlackBerry -startskärm.
  2. Välj ett nätverk i listan.
  3. Ändra användarens val av online -läge till automatiskt.
  4. li>

  5. Tryck på Esc och klicka sedan på Spara.

  Steg 2. Din BlackBerry-smartphone var på roaming när du verkligen vill använda ett trådlöst nätverk utan roaming. (GSM -baserat)

  Ändra status från SOS till På den BlackBerry gprs -smarttelefonen. För att göra detta, följ många av dessa steg:

  1. Från startskärmen på din BlackBerry -smartphone kopplar du bort din BlackBerry -telefon från mobilnätet och ansluter den sedan igen.
  2. Bekräfta att SOS -tillståndet har ändrats som ett sätt att GPRS för dig.
  3. Om positionen inte har ändrats till GPRS, återställ mobilinställningarna BlackBerry. Se artikel 2141 för strategisk rådgivning.
  4. Se till att SOS -ikonen kanske inte ändras till GPRS.
  5. Om välbefinnande ständigt visar SOS och inte GPRS. a Från vår egen startskärm väljer du Alternativ.
  6. Från listan Alternativ, välj Nätverk.
  7. ändra detta nätverksvalsläge till manuellt.
  8. li>

  9. Välj Sök efter tillgängliga nätverk.
  10. Välj ett tillgängligt nätverk. Om ett mobilnät inte kommer att vara tillgängligt, kontakta din nätoperatör.

  Steg 6. Om du också roaming utanför ditt hem -CDMA -nätverk och använder en BlackBerry CDMA WorldPhone -smartphone kan du använda infrastrukturkonfigurationstekniken för 1XEV.

  Datorn går långsamt?

  ASR Pro är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!


  Ändra det mesta av verktygsnätparametern tillbaka till Global. Följ många av dessa steg för att ändra din nätverksteknik:

  1. Öppna Inställningar på BlackBerry smartphone -rumsskärmen.
  2. Välj Mobil.
  3. Välj “Globalt med nätverk”.

  Steg 7. Om ägare befinner sig i ett område med dålig nätverkstäckning för CDMA -celltorn och använder BlackBerry CDMA WorldPhone Edition utan ett isatt SIM -kort kan inställningen för nätverksmetoder ställas in på “Mainawesome. med

  Ändra inställningen för nätverksdatorer till 1XEV för att förhindra försök att ansluta till det nu nödvändiga trådlösa GSM -nätverket. Så här ändrar du dina nätverkstekniska situationer:

  1. Öppna.
  2. Välj ett mobilnätverk.
  3. Välj 1XEV enligt din nätverksteknik.


  sos brister på björnbär 8520

  Kontrollera om SIM avbryts och kontakta sedan din leverantör av trådlösa tjänster. För att säkerställa att ditt SIM -kort inte är felaktigt följer du dessa steg:

  1. Ta bort batterierna och SIM -kortet från din BlackBerry -smartphone. Instruktioner om hur du tar bort SIM -presentkortet finns i Komma igång – snabbstartguide.
  2. Se till att SIM -kortet inte är repigt eller skadat.
  3. Räkna om möjligt ut om plast -SIM -kortet fungerar annorlunda i BlackBerry -smartphones.

  Om SIM -kortet säkert ska ha tagits bort från din BlackBerry -smartphone och erbjudanden utsatts för luft ett tag kan alla de viktigaste kontakterna på SIM -kortet oxideras med tiden. Oxidation kan göra mitt SIM -kort oanvändbart eller orsaka oförutsägbarhet Strömförsörjningens aktiviteter.

  sos -fel mot björnbär 8520

  Kontrollera oxidation och kontakta dig som mobiloperatör. För att avgöra om oxidationen har anpassats gör du följande:

  1. Ta bort SIM -kortet från batteriet på din BlackBerry PDA som vanligt. Instruktioner om hur du tar ut SIM -kortet finns i Komma igång – Snabbstartguide.
  2. Se till att SIM -kortet är något missfärgat eller synligt skadat. BlackBerry

  Steg 10. Din smartphone kräver för närvarande den senaste programvaran från din mobiloperatör.

  Uppdatera din BlackBerry -enhet till det senaste programvaruformuläret som är tillgängligt från din leverantör av trådlösa tjänster. .Instruktioner. Se artikeln .3901 ..

  SOS -läge på BlackBerry innebär att ditt företags företag har begränsningar för telefoni och att du bara kan ringa nödsamtal. Om du har deras uppdaterade tjänst från din mobiloperatör, ska du inte bara aktivera SOS-läge. Ibland kan en skadad eller borttagen SIM -licens orsaka SOS -läge. Om du märker att ditt BlackBerry är SOS -läge, ta hand om ditt SIM -kort för att återställa dina tjänster.

  Vi tar ofta bort bakstycket och tar bort eventuellt batteri. Tryck på SIM -kortet och skjut ut det ur facket. Platsen för SIM -kortet beror på din BlackBerry -modell.

  v

  Se till att SIM -kortet helt enkelt inte är deformerat, inklusive delar och deformerat. Om allt är ok, lägg tillbaka det i telefonen. Byt ut alla våra batterier och återförsäljare och sätt sedan på ett nytt för din BlackBerry.

  Ring din serviceorganisation om du ser SOS -stillbildsläge. Du kan behöva ett nytt SIM -kort.

  Parker

  Mellie skrev om 2007 års fokus på hälsa, affärer, teknik och hemförbättring. Hon arbetade också som lärare och tekniker under forskningsbioanalyser. Parker arbetar nu som webbmarknadsförare för en av världens största mobilapputvecklare. Hon har en magisterexamen i engelska.

  • Läs snabbhäftet som tyvärr följer med din telefon för att förbereda dig för att du sätter i SIM -kortet direkt i telefonen.

  Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Hur fixar jag SOS -överföring på min BlackBerry?

  Stäng av din BlackBerry.Ta bort det bakre locket och ta också bort batteriet.Se till att SIM -kortet inte är deformerat, inklusive brännskador så andra deformationer.Om du fortfarande ser SOS -läget, ta tag i din operatör.

  Hur kan jag fixa mitt SOS SIM -kort?

  Starta om hela din mobiltelefon.Sätt tillbaka plast -SIM -kortet eller byt ut hela SIM -kortplatsen och försök igen.Säkerhetskopiera dina dokument och återställ sedan enheten till teknikinställningar.

  Vad betyder SOS i nätverket?

  Visar SOS -nätverkets historik taktik som endast nödsamtal kan göras. Meddelanden kan inte skickas eller tas emot, och telefonsamtal kan inte ringas eller tas emot. Detta innebär vanligtvis att antingen din arbetstelefon kan se ett visst nätverk men är långt ifrån din egen burk, eller så har du för närvarande ett inaktivt SIM -presentkort (inaktiverat, inget kreditkort etc.).

  BlackBerry 8520 SOS Error Troubleshooting
  BlackBerry 8520 SOS-Fehlerbehebung
  Risoluzione Degli Errori SOS BlackBerry 8520
  Problemen Oplossen Met BlackBerry 8520 SOS-fouten
  Dépannage Des Erreurs BlackBerry 8520 SOS
  Устранение ошибок SOS в BlackBerry 8520
  BlackBerry 8520 SOS 오류 문제 해결
  Solução De Problemas De Erro Do BlackBerry 8520 SOS
  Rozwiązywanie Problemów Z Błędem BlackBerry 8520 SOS
  Solución De Problemas De Errores De BlackBerry 8520 SOS