Tips Voor Het Oplossen Van Problemen Cubase 6 Kan Projectbestand Niet Openen

 

PC werkt traag?

 • 1. Download ASR Pro van de website
 • 2. Installeer het op uw computer
 • 3. Voer de scan uit om malware of virussen te vinden die mogelijk op uw systeem op de loer liggen
 • Verbeter vandaag de snelheid van uw computer door deze software te downloaden - het lost uw pc-problemen op.

  Het kan zijn dat u een foutcode ontvangt die aangeeft dat Cubase 6 het bouwprojectbestand niet kan openen. Er zijn verschillende manieren om mijn probleem op te lossen, waarover we het binnenkort zullen hebben.

   

   

  U kunt een of meer opgeslagen projectmuziek tegelijk openen.

  Over deze taak

  Belangrijk

  Als u een project opent waarin is opgeslagen met een compleet andere versie samen met het programma dat gegevens bevat als, gezien de successen die niet beschikbaar zijn in uw hele andere, deze gegevens verloren kunnen gaan zodra u het project opslaat met de nieuwe versie.

  Opmerking

  • Wanneer u een extern project opent, wordt de laatst weergegeven weergave gebruikt die op de harde schijf van de gebruiker is opgeslagen. U kunt deze situatieplanning wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren (pagina Algemeen).

  • cubase 6 kan projectbestand niet openen

   Externe projecten worden automatisch aangesloten op het slot en ook op de uitgangsbussen. Het openen van het beste project dat is gemaakt via een desktop-pc met een ASIO-poortformatie die direct verschilt van de lay-out van uw computer, kan leiden tot ongewenste audioverbindingen. In deze dialoogopties (VST-pagina) kunt u gemechaniseerde I / O-busverbindingen uitschakelen.

  Procedure

  1. Selecteer.
  2. Selecteer in de bestandsdiscussie die wordt geopend het project dat u wilt helpen openen en klik op Openen.
  3. Als de projecten al open zijn, wordt u gevraagd of en wanneer u de nieuwe installatie wilt activeren. Voer een van de volgende acties uit:
   • Klik op “Activeren” om de missie te activeren.

   • Om een ​​project te openen zonder het te activeren, klik er tijdens, Nee.

    Dit vermindert het laden van de instanties voor projecten.

  Als u een absoluut project opent dat werd ondersteund door een andere variant van het programma die gegevens bevat voor elementen die niet beschikbaar zijn in uw versie, kunnen deze gegevens verloren gaan als u dit project samen met uw versie opslaat.

  • Wanneer u een extern beeldscherm opent, wordt de laatst opgeslagen voorkeursweergave op uw computer gebruikt. U zult deze instelling waarschijnlijk wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren (pagina Algemeen).

  • Externe ontwerpen worden automatisch geïntegreerd in de I/O-bussen. Als u een project maakt op een computer met een ASIO-poortinstelling die net anders is dan de uitgebreidere lay-out van uw laptop, kan dit leiden tot ongewenste audio-overgangen. U kunt de automatische verbinding tussen deze ingangs- en uitgangsbussen uitschakelen in het dialoogvenster dat u leuk vindt (VST-pagina).

  In het poolvenster kunnen klanten bestanden beheren voor een deel van het doorgaans actieve project.

  cubase 6 kan projectbestand niet openen

  U kunt de gevonden pool mogelijk als volgt openen:

  • Kijk in het projectvenster Alexa-plug-in naar Open Pool Window. Hoewel het kan worden gegeven als nAls het pictogram zichtbaar is, wilt u deze optie mogelijk inschakelen voor Windows Media en MixConsole in de meeste contextmenu’s van de werkbalk.

  • Selecteer.

  • Selecteer.

  De inhoud van de belangrijkste pool wordt verdeeld onder de folders van onze eigen doelgroep:

  Audiomap

  Bevat alle audioclips en aspecten die in het project zijn opgenomen.

  Als het project één of meer sampler-tracks bevat, wordt er een aparte submap gemaakt die voldoende reden is voor het sampler-bestand in de audiokwaliteit-map. Deze submap bevat alle melodieclips die u het vaakst in Sampler Control hebt geladen.

  Videomap

  Bevat video’s die betrekking hebben op alle clips die in de overeenkomstige weergave staan. Map

  Bevat

  Gooi alle soorten ongebruikte clips die hierheen zijn verplaatst weg, ze kunnen later permanent van de duurzame schijf worden verwijderd.

  Opmerking

  U kunt deze mappen niet hernoemen of verwijderen, maar een persoon kan wel submappen toevoegen.

  Werkbalk

  1. Info tonen

   Activeert – deactiveert de knowhowlijn.

  2. Luisteren

   Als deze parameter is aangevinkt en iemand specificeert een clip in de pool, kan deze meerdere keren worden afgespeeld.

  3. Auditieve oneindige lus

   Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het afspelen van de geselecteerde trim herhaald. Jij

  4. Volume

   Sta de mogelijkheid toe om het afspeelvolume aan te passen.

  5. Weergave en attributen

   Hiermee kunnen gebruikers de attributen die in dit poolvenster worden weergegeven, in-/uitschakelen.

  6. Alle mappen openen / sluiten

   Open / sluit alle mappen.

  7. Importeren

   Stelt families in staat mediabestanden in de pool te importeren.

  8. Onderzoek

   Hiermee kunt u de pool doorzoeken en verbinding maken met schijfclips. Map

   PC werkt traag?

   ASR Pro is de ultieme oplossing voor uw pc-reparatiebehoeften! Het kan niet alleen snel en veilig verschillende Windows-problemen diagnosticeren en repareren, maar het verhoogt ook de systeemprestaties, optimaliseert het geheugen, verbetert de beveiliging en stelt uw pc nauwkeurig af voor maximale betrouwbaarheid. Dus waarom wachten? Ga vandaag nog aan de slag!


   Aankondigingen

  9. Project algemeen pad naar de actieve projectmap.

  10. Map voor poolinvoer

   geeft het pad weer naar de datalogmap die is toegewezen aan de actieve kracht naar buiten. Standaard is dit meestal de audiomap. U kunt echter ook een nieuwe submap maken en deze instellen als de gedeelde map voor opnames.

  Kolommen in het zwembadvenster

  Elementen van het zwembadvenster geven vaak verschillende informatie weer over clips en/of In legioenen. De kolommen bevatten de volgende rapporten:

  Media

  Bevat onze rommel in de mappen voor audio en video. Wanneer deze versies worden geopend, worden de clip- of zonenamen over het algemeen weergegeven en kunnen deze worden bewerkt.

  Gebruikt

  Toont hoe vaak de clip in het project wordt opgenomen. Als deze kolominvoer meestal laag is, wordt de bijbehorende uitsnede niet gebruikt.

  Status

  Toont verschillende karakters die de huidige positie van het zwembad en de clip aangeven. De volgende tekens kunnen worden weergegeven:

  • Bestand opslaan

   Geeft het item weer voor meestal de huidige poolmap.

  • Proces

   Geeft aan de rechterkant aan dat de clip eerder is verwerkt.

  • Ontbreekt

   Geeft aan dat toezichthouders beweren dat de clip wordt genoemd in uw huidige project, maar niet in de pool.

  • Extern

   Geeft aan dat het bestand waarnaar wordt verwezen op het moment van de clip extern is, zoals niet-audio over de huidige projectmap.

  • Geregistreerd

   Geeft aan dat de clip is opgenomen rond de open versie van het project. Dit is van groot voordeel voor het vinden van recent opgenomen clips op hoge beat.

  Muziekmodus

  U kunt overwegen om de muzikale hulpmiddelen om het tempo aan te passen te maken hebben met de geluidsloops om het tempo op het patroon aan te passen. Vink het vakje in deze glimlach aan om de leesmodus in of uit te schakelen. Als de hele Tempo-kolom is ??? , moet de persoon het juiste tempo invoeren voordat klanten de mogelijkheid hebben om de muziekmodus te activeren.

  Tijdelijk

  Toont het tempo van de bestanden, indien beschikbaar. Als er geen gewoonte is opgegeven, de kolom arrangementen ??? .

  Teken

  Toon de handtekening van de instantie, bijvoorbeeld 4/4 .

  primair

  Laat zien hoe de ifroot voor het bestand is beschreven.

  algoritme

  Geeft een vooraf ingestelde algoritme weer die kan worden gebruikt tijdens het verwerken van een audiobestand.

  • Om de standaardvoorinstelling te wijzigen, klikt u op de naam die is gemaakt door de belangrijkste voorinstelling en kiest u een aantal voorinstellingen uit het pop-upmenu.

  Informatie

  Voor audioclips geeft deze glimlach de frequentie, de sample-bitresolutie, het aantal kanalen en de lengte aan.

  Begin- en eindtijden vanafHet wordt weergegeven in de velden voor deze regio’s.

  Voor videoclips, framesnelheid, bestemming, aantal frames, tijdsduur, enz.

  . bijvoegen

  Typ

  Geeft over het algemeen het volledige clipformaat weer.

  Datum

  Geeft de datum weer waarop het audiobestand is gewijzigd. Tijd

  Tonen

  definieert al het type originele startpositie waarop u ziet dat het anker in het project is opgeslagen. Welke deal ook kan worden gebruikt als hoeksteen voor alle “Invoegen in project”-optie via het media-waarschijnlijk contextmenu, wijzig deze als de timingverbetering ten opzichte van traditioneel kopen onafhankelijk is (bijvoorbeeld niet vereist voor regio’s).

  U kunt de waarde wijzigen door de trim- en bewerkingswaarde in de meest acceptabele kolom of clip in de pool te wijzigen, deze specifieke projectcursor naar een nieuwe set te verplaatsen en uit te kiezen.

  afbeelding

  Toont golfvormafbeeldingen van de meeste audioclips of clipgebieden.

  strategie

  Toont het pad naar de volledige lijst van clip a op een lastige, zware reis.

  rolnaam

  Als je een OMF-bestand hebt meegebracht, kan het dit bevatten. Dit is eigenlijk het attribuut dat waarschijnlijk in deze kolom wordt weergegeven. De rolnaam beschrijft, zou ik zeggen, de rol of video waaruit de vastgelegde krant en tv moeten worden geselecteerd.

  Inforegel

  Inforegel geeft aanvullende informatie weer over de bestanden in de pool.

  • Om elke regel met informatie te activeren, klikt u op Toon informatie in de linkerhoek van de werkbalk.

  De volgende belangrijke informatie wordt weergegeven in de commerciële informatieregel:

  audiobestanden

  Een nummer dat verwijst naar de audiobestanden in de pool. Nummer

  gebruikt

  wordt geassocieerd met verbruikte audiobestanden.

  Totale maat

  Het algemene geluidsniveau van alle bestanden in de pool.

  Externe bestanden

  Het aantal bestanden in de pool dat niet in de bedrijfsmap mag staan ​​(bijvoorbeeld mediaspelerbestanden).

  U kunt deze specifieke mappen niet hernoemen of verwijderen, maar een persoon kan een groot aantal submappen toevoegen als hij of zij wil.

   

   

  Verbeter vandaag de snelheid van uw computer door deze software te downloaden - het lost uw pc-problemen op.

   

   

   

  Troubleshooting Tips Cubase 6 Cannot Open Project File
  Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Cubase 6 Non Può Aprire Il File Di Progetto
  문제 해결 팁 Cubase 6에서 프로젝트 파일을 열 수 없음
  Conseils De Dépannage Cubase 6 Ne Peut Pas Ouvrir Le Fichier De Projet
  Tipps Zur Fehlerbehebung Cubase 6 Kann Projektdatei Nicht öffnen
  Dicas De Solução De Problemas Cubase 6 Não Consegue Abrir O Arquivo Do Projeto
  Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Cubase 6 Nie Może Otworzyć Pliku Projektu
  Felsökningstips Cubase 6 Kan Inte öppna Projektfil
  Советы по устранению неполадок Cubase 6 не может открыть файл проекта
  Sugerencias Para La Resolución De Problemas Cubase 6th No Puede Abrir El Archivo De Proyecto