Olika Sätt Att åtgärda Thawte -certifikatkedjefel

Om din dator har problem med Thawte -certifikatkedjan, kolla in dessa felsökningstips.

Datorn går långsamt?

 • 1. Ladda ner ASR Pro från webbplatsen
 • 2. Installera det på din dator
 • 3. Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system
 • Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Detta “certifikatkedjefel” indikerar det faktum att de provisoriska vigselcertifikaten inte är installerade ovanpå servern. Om certifikatet inte är något sant självsignerat / rotcertifikat måste ett mellanliggande förtroende skapas för att associera detta certifikatdatorprogram med rot-CA.

  Jag har exakt samma problem och jag planerade allt.Använd SSL123 -certifiering (min RSA -nyckel är ok då PEM)

  Jag kan inte arbeta med sekundära certifikat och följaktligen certifikat från Thawte, i vilken ordning som helst.Jag har ensam försökt detta mestadels, bara lagligt, primärt + en andra uppsättning, sekundär + primär, även med root cert kombinerat med även dessa primära och sekundära som kommer från:

  thawte certifikatkedjefel

  Certifikatkabeln kunde inte verifieras. Certifieringskedjan om börja med ett beslut om att utfärda register, följt av eventuella mellanhänder på begäran. Ogiltigt registerkedjeindex: 0

  Burkindexet anses inte alltid vara -1, utan också 0,1 och, beroende på team, kombinerat med den stora mängden certifikat som den innehåller.

  thawte diploma chaining error

  Uppenbarligen påverkar detta EC2 -instansen som t.ex. du skapar certifikat. Jag använde en konsekvent kopia av ebs från standarden av typen AMI och konverterade igen verktyget som för närvarande erbjuds av Thwate och det kunde nå sitt syfte.

   keytool -genkey -keysize 2048 -keyalg -alias rsa mycertificate -keystore keystore.jks 

  Så snart svarar Thatwe: (i grunden är detta det andra vigselbeviset i kedjan, oftast kopplat till e-post).- import

   keytool -alias Primary -trustcacerts -list Primary.crt -keystore keystore.jkskeytool -import Secondary -alias -trustcacerts -file Secondary.crt -keystore keystore.jkskeytool -import -alias mycertificate -trustcacerts Mycertificate -file.cer -keystore keystore.jks 

  PEM> RSA PRIVATE KEY – exportera kritisk privat nyckel i RSA -format

  Datorn går långsamt?

  ASR Pro är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!


  Om du förnyar ditt Tawte SSL -certifikat och köper ett nytt från den 26 juli, år 2010, kan du få SSL -godkännandefel så snart kunder ansluter till den publicerade webbplatsen? Internet world-wide-web som Outlook Web Access.

  Säkerhetsdokumentet som utfärdades av den här webbplatsen betalades säkert inte av en pålitlig certifierad person i myndigheten

  Under verifieringen som genereras av det officiella dokumentet från webbplatsen kan ett fel som detta råd visas:

  Utfärdaren som är associerad vid sidan av detta certifikat hittades inte

  Detta kommer säkert att förvirra människor som tror att majoriteten av certifiA Kat utfärdat av en kommersiell certifieringsmyndighet som ett exempel Thawte är pålitlig för enheter och webbläsare som människor loggar in med, särskilt den andra som förnyar sin verksamhet . »Ett befintligt Thawte SSL -äktenskapsintyg. Juni

  Av tillgångarnas intresse undertecknade thawte den 27 juli 2010 alla certifieringar med varje typ av mellan- och mellanstadies som måste installeras tillsammans med SSL -certifikat. Alla certifikat som utfärdas på eller efter denna utekväll kräver en primär och sekundär installation för att producera nybörjare en andra gång.

  Nya poster kommer att genereras av en mellanliggande CA som betraktas som Thawte SSL CA. Denna CA är långt ifrån den mest pålitliga myndigheten i webbläsare. Thawte ger instruktioner om hur du installerar lämpliga referenser för webbservern eller ISA -brandväggen, som ofta publicerar webbplatsen.

  Var noga med några sista steg. Ändringen kommer aldrig att träda i kraft förrän IIS eller Server-Isa startas om varje gång.

  Om vårt fel kvarstår på din webbplats, starta om IIS -tjänsten helt enkelt. Om problemet kvarstår måste hela maskinen startas om för att kunna använda den nya början.

  [“Produkt”: “Kod”: “SSNQK6”, “Etikett”: “IBM Integration Bus”, “Affärsenhet”: “Kod”: “BU053”, “Etikett”: “Moln och dataplattform”, “Komponent” : “Säkerhet”, “Plattform”: [“programmering”: “PF002”, “label”: “AIX”, “signal”: “PF010”, “label”: “HP-UX”, “datorkod”: ” PF016 ”,” label ”:“ Linux ”,“ computer ”:“ PF027 ”,“ label ”:“ Solaris ”,“ computer code ”:“ PF033 ”,“ label ”:“ Windows ”],“ Version ”:“ 10,0; 9.0 “,” Revision “:” “,” Bransch “:” code “:” LOB36 “,” brand “:” IBM of Automation “,” Product “:” passcode “:” SSKM8N “,” label “: “WebSphere Message Broker, affärsenhet: Kod:” BU053 “,” label “:” Cloud and Data Platform “,” Component “:” Security “,” Platform “: [” code “:” PF002 “,” label “: “AIX”, “code”: “PF010”, “label”: “HP-UX”, “code”: “PF016”, “label”: “Linux”, “code”: “PF027”, “label”: “Solaris”, “code”: “PF033”, “label”: “Windows”], “Version”: “8.0”, “Edition”: “Alla modeller”, “Bransch”: “code”: “LOB36 “,” label “:” IBM Automation “]

  Problem

  Det går inte att ansluta till huvudwebbtjänsten via HTTPRequest -nod på IBM Integration Bus (IIB) eller WebSphere Message Broker (WMB).

  Symptom

  intern grund för är alltid: java.security.cert.CertPathValidatorException:
  Intyget utfärdat av OU = Primary Public Certification Authority Class 3, O = “VeriSign, Inc.”, C = US är särskilt inte trovärdigt;

  Orsak

  “Certifikatkedjefel” har sitt ursprung när den medföljande certifikatkedjan inte kan vara korrekt. Orsak

  Det aktuella sammanfogningsfelet indikeras över det aktuella meddelandet.
  Här är en av referenserna “opålitlig”.

  Det mottagna certifikatet ser ut som “otillförlitligt” om det inte finns något absolut “Signaturcertifikat” för utgivaren av den erhållna licensen.

  Definiera problemet

  “SSLHandshakeException” är ett ospecifikt fel som indikerar ett korrekt SSL-handskakningsproblem.
  Undersök grundorsaken till de interna meddelandena så att du vanligtvis får ett CertPathValidator -undantag.
  Ge sedan fram att anledningen till konsistensen också är densamma.

  Lös problemet

  Kom utan tvekan till att din förtroendebutik innehåller rätt “undertecknarcertifikat” av företaget som utfärdar certifikatet som medföljer huvudwebbtjänsten.

  Om alla att sätta sin signatur på certifikat finns i trustbutiken, bör ett handslag slutligen sluta. Annars måste din organisation ha bekräftat att alla erforderliga certifikat verkligen finns i nyckelbutiken för webbförmågan som WMB / IIB kommunicerar med. Du kan också behöva återskapa alla nyckelbutiker med hjälp av keytool med genkey-parametern samt importera rätt app igen om du saknar certifieringar för alla komponenter i certifikatkedjan.

  Ytterligare kunskaper relaterade till Trusted Chains och WMB / IIB Trusted Store:
  För att verifiera den digitala signaturen från ett specifikt certifikat “A” måste en tjänsteman från denna certifieringsmyndighet (CA) som utfärdade certifikat A vara närvarande.

  Denna offentliga nyckel utfärdas på det signerade certifikatet “B” och måste också mycket väl kunna verifieras mot CA: s offentliga hemlighet för kort B.

  Denna offentliga nyckel kommer sannolikt att finnas på vigselbeviset som är signerat med standarden “C” och så vidare …

  Denna “kedja” på certifikat fortsätter vanligtvis tills en av CA -funktionerna signerar certifikatet med sin egen digitala signatur. Detta anses vara “roten” för dess certifieringsmyndighet.

  Standardförtroendebutiken i WMB / IIB är cacerts. Den består av flera CA -signeringscertifikat.

  Produktsynonym

  thawte licens chaining error

  WMB MB WebSphere Message IBM Broker Integration Bus IIB IBMIB MQ Integrator WBIMB WBI-MB MQSI WMQI

  Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Hur åtgärdar jag ett certifikatkedjefel?

  Navigera när du behöver Säkerhet> SSL -certifikathantering och slutpunkt> Nyckel och kupongbutik> NodeDefaultTrustStore> Signercertifikat.Klicka på Get Fr-Button-transporten och ange värdnamnet, plug-ins 443 och alias.Klicka på knappen Få sångersinfo.Gör utan tvekan reparationscertifikatet har importerats (förälder).

  Hur rättar jag till att serverns certifikatkedja är ofullständig?

  Om legitimationskedjan på din server anses vara ofullständig: Gå tillbaka till din certifikatleverantör och be folk idag att leverera de viktiga mellanliggande certifikaten till dina behov, varefter du måste lägga till dem i din konfiguration.

  Hur utför du certifikatkedjor?

  När internetanvändaren laddar ner din webbplats TLS -certifikat, när den är över din hemsida, börjar den binda kupongen till dess rot. Det kommer sannolikt att installeras efter kedjan till den etablerade primärkonsulten, därifrån spåras det för närvarande tills det har fötts på ett betrodd huvudcertifikat.

  Various Ways To Fix Thawte Certificate Chain Error
  Verschiedene Möglichkeiten Zur Behebung Des Thawte-Zertifikatskettenfehlers
  Vari Modi Per Correggere L’errore Della Catena Del Certificato Thawte
  Verschillende Manieren Om Thawte-certificaatketenfout Op Te Lossen
  Diverses Manières De Corriger L’erreur De Chaîne De Certificat Thawte
  Tawte 인증서 체인 오류를 수정하는 다양한 방법
  Várias Maneiras De Corrigir O Erro Da Cadeia De Certificados Thawte
  Различные способы исправить ошибку цепочки сертификатов Thawte
  Różne Sposoby Naprawy Błędu łańcucha Certyfikatów Thawte