Bästa Sättet Att Tillåta Attribut För Systemfiländring

Datorn går långsamt?

 • 1. Ladda ner ASR Pro från webbplatsen
 • 2. Installera det på din dator
 • 3. Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system
 • Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Filattribut är en original typ av metadata som beskriver och potentiellt reglerar beteendet hos filer och / eller webbkataloger i ett stort filsystem. Varje attribut kanske vill ha ett av två tillstånd: definierat och uppfyllt. Attribut skiljer sig från andra metadata som följeslagare och tid, filnamnstilläggskablar eller filsystembehörigheter.

  Kommandot MS-DOS “Attrib” låter dig lägga till och ta bort attribut från arkivet, ibland om filen inte är inaktuell kanske du inte kan starta Windows. Du kommer också säkert att använda det här kommandot för att ändra egenskaperna i en systemfil, ladda en skrivskyddad arkivfil, eller för att definiera filattribut måste behöva ångra något. Om du inte kan läsa den dolda datorfilen med dess egenskaper här på Windows använder du det mesta av “Attrib” -kommandot för att ange filen.

  Öppna startmenyn. Ange “cmd” i du ser, sökrutan längst ner i maten och vänta tills “cmd.exe” visas i en viss lista med förbättringar.

  Om du godkände kommandot i tid eftersom du startade vår dator från en MS-DOS-startdiskett, hoppa över det som steg 3.

  Högerklicka på tatueringen “cmd.exe” och välj “Kör som administratör” från popup-listan. Om du är inloggad i Windows utan att använda administratörsrättigheter anger du administratörskontoinformationen för att fortsätta.

  Ange det exakta inflytandet “cd” följt av policyn för filen deras attribut du vill ändra. En illustration av att gå till en mapp med namnet “C: Documents”, alternativet “cd C: Documents”.

  Datorn går långsamt?

  ASR Pro är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!


  Skriv “attribut (filnamn)” och tryck på Enter för att visa de första filattributen. Uppmaningen visar destinationen för filen och dess egenskaper. “R” -taggen indikerar en skrivskyddad fil, din nuvarande nya “H” -tagg indikerar en dold fil, mitt “A” för var och en av våra taggar indikerar den bästa arkivfilen, kombinerat med “S” -taggen ofta datorns system fil. / p>

  Ange “attribut” följt av “+” och till och med “-” när du behöver lägga till eller ta bort en attributbokstav från hur filnamnet. Om du till exempel vill ta bort det “dolda” utseendet från en fil med namnet “file.txt” anger du “attrib -s file.txt”.

  Jason Artman skulle ha varit teknisk författare sedan han tog examen från Michigan State University 1999. Artman har publicerat noggrant för ett antal webbplatser som täcker ett stort utbud av de flesta datorrelaterade ämnen, inklusive hårdvara, mjukvaruverktyg, spel och prylar . …
  ändra attribut för funktionsfil

  Windows

  erbjuder en mängd olika telefoner som du kan komma åt från frågeöppningen, inklusive “attrib” -verktyget som hjälper dig att inse filer S efter plats och namn, och därefter upptäcker och ändrar deras filattribut.

  Vilka attribut har du möjlighet att använda?

  Nu när du har det bästa förhöjda kommandotolkfönstret öppet kanske ditt företag vet vilka typer av attribut du kan styra med de flesta “attrib” -verktygen. Det finns normalt två huvudtyper, inklusive attribut: “enkelt” med “utökat”.

  1. R – Detta kommando gör alla presentationer eller mappar som du väljer skrivskyddade.
  2. H – Detta kommandouttryck tilldelar attributet “dolt” till alla valda filmappar eller.
  3. A – Det här kommandot bör förbereda de valda filerna eller mapparna för att ringa personliga poster för “arkivering”.
  4. S – Det här kommandot skulle förmodligen flytta filerna eller mapparna i din sort, med systemattribut.

  Attribssyntax

  ändra sammansättningar av systemfiler

  Du kan behöva känna till rätt syntax för att använda just det här attributverktyget innan din organisation börjar arbeta.

   ATTRIB [+ attribut | inklusive attribut] [sökväg] [/ S [/ D]] 

  I denna syntax kanske du vill veta vilka skillnader kurvorna och begränsningarna representerar.

  1. Tecknen + och – visar om du vill inaktivera eller inaktivera den angivna komponenten. Attribut
  2. några av dem har visat sig beskrivas ovan.
  3. “/ S” betyder att en individ begär en sökning efter en specifik bild i alla angivna undermappar.
  4. “/ D” översätts som du vill inkludera framstegsposter på lämpligt sätt.
  5. Anger sökvägen för hålmappen eller filen. Syntaxen för filtyper för sökvägar visas nedan.

   Enhet och / eller filnamn - C: *. * ELLER C: Users Owner Desktop samplefile.txt 

  Om du väljer att inte skydda något av ovanstående attribut återställs filer och version till deras nuvarande erbjudandekontroll.

  Låt oss träna

  Nu när du känner till lösningsattributtyper att börja med och vilket format som ska användas, låt oss träna några skript. Öppna hela visningsmenyn i Windows 7 och / eller kanske öppna sökfunktionen i flera Windows och sök efter CMD. Högerklicka sedan på ämnet för att inte tala om välj Kör Supervisor As. Även om du inte verkligen behöver öppna ett com -fönster och en rad med växande kommandon, hjälper detta till att undvika bekräftelsechatt, det spelar ingen roll.

  Scenario 1. Rensa Hidden & System -sidofönstren med ett enda kommando för att generera dina nya filer eller mappar normalt.

  I det här exemplet skapar många människor först en databas som heter “sample.txt” i dokumentkatalogen. Klicka på vad i avsnittet “Nytt”, klicka på “Textfil” och ge dokumentet till exempel “Exempel”.

  Gå nu för att verkligen komma till CMD -fönstret. Vi kommer att ändra vår ägare av filen till att vara både en maskinvarufil och en dold fil. För att skriva detta, ring följande kommando.

   attrib + de skulle + s C: Users Martin Documents sample.txt 

  Kom ihåg att vända tillbaka och ersätta avsnittet “Martin” i den faktiska tilldelningsparametern med din dators användarnamn.

  När du gör detta kommer du att upptäcka att den faktiska filen har försvunnit från din dokumentadresslista. Eftersom vi nu helt vill ta bort de viktigaste viktigaste system och dolda filattribut som kommer från “sample.txt”, måste vi använda ett kravlöst fanbase -kommando.

   attribut - h - s C: Users Martin Documents sample.txt 

  Observera dock att om du försöker att ange företagets namn på en fil utan någon sökväg, visas ett fel. Du måste komma ihåg att lägga till hela sökvägen till ett kommando. Om du nu går tillbaka till hela listan med dokumentkataloger ser du den specifika filen i Sälj.

  Scenario 2. Gör praktiskt taget alla typer av textfiler i filen Nedladdningar skrivskyddade.

  Vi kommer nu att leverera några testtextfiler i nedladdningslistan, och min man och jag återvänder för att använda attributappen för att ändra dem vilket innebär att de alla blir skrivskyddade strukturerade filer.

  När du har skapat exempeltextdokumenten är det vanligtvis dags att skriva ett kommando med CMD som ändrar attributen för all text i en del av den angivna kataloginformationen till “Skrivskyddad och System.For”, vi måste använd jokertecken för att välja var och en av hela vår textdokumentation. Du kan göra detta genom att öva din nuvarande order nedan. Som en påminnelse, se till att ersätta motsvarande avsnitt “Martin” med ditt elektroniska datornamn.

   attrib + r + s C: Users Martin Downloads (tomt). txt 

  Du kan nu ladda upp din initiativ, högerklicka på valfri textfil och välj Egenskaper. Du kommer att märka att attributen för posten har ändrats. För att ta bort dessa parametrar, använd helt enkelt samma kommando flera gånger, men ersätt ser du, plustecknen med minustecken.

   attrib -v -s C: Users Martin Downloads *. txt 

  ändra attribut för fysikfil

  Scenario 3 eller högre. Förbered spåret på bordet för arkivering.

  Låt oss börja med att skapa en bra exempeltextfil efter skrivbordet. Gå nu till CMD -fönsterramen och skicka följande rad för att förbereda den specifika filen för arkivering.

   attrib + en fin C: Users Martin Desktop sample.txt 

  Anta till exempel att du har någon form av en specifik mapp på skrivbordet som innehåller förnuftig information som kallas “Personlig”. Av goda skäl bakom varför vill du dölja det från alla fakta och undermappar. Det är viktigt att notera genom vilket du inte använder jokertecken som ett “?” När du arbetar med katalogattribut. och *. • Du måste uttryckligen ange hela sökvägen för att filen ska lyckas. Först måste du skapa mapp framåt skrivbordet och ange filerna i tanken. Gå sedan till CMD -fönstret och ange följande kommando.

   attrib + y C: Users Martin Desktop Private 

  Om du trycker på Enter försvinner 100 % -filen eftersom du måste lägga upp den.

  Du kan nu spela med en handfull av våra andra inställningar för att ändra metoden för filattribut på din dator.

  Förbättra hastigheten på din dator idag genom att ladda ner den här programvaran - den löser dina PC-problem.

  Hur ändrar jag filattribut i Windows 10?

  Högerklicka på den i Windows Explorer.Vanligtvis vänsterklickar du på “Egenskaper” i meningsmenyn.Vänsterklicka på fliken Detaljer.Vänsterklicka på du ser, det specifika värdet som du vill redigera så hantera.Vänsterklicka Klicka på Apply eller OK för att omfatta processen.

  Hur har jag ändrat mappattribut i CMD?

  Ange mitt “cd” -kommando, ofta följt av sökvägen för att hjälpa dig filen vars attribut du vill vända. För att navigera till en mapp med namnet “C: Documents” för mallen, ange “cd C: Documents”.

  Hur ska jag ändra filattribut i Linux?

  Du kan få chattr -kommandot för att ändra attributen för Linux -relaterade filer. Du kan skydda dina data genom att väsentligt ändra deras attribut. Till exempel skyddar köpare viktiga systemfiler genom att göra dem associerade med dem outplånliga.

  Best Way To Allow System File Modification Attributes
  Der Beste Weg, Um Attribute Zur Änderung Von Systemdateien Zuzulassen
  Beste Manier Om Kenmerken Voor Systeembestandswijziging Toe Te Staan
  Il Modo Migliore Sul Mercato Per Consentire Gli Attributi Di Modifica Dei File Di Sistema
  Meilleur Moyen D’autoriser Les Attributs De Modification Des Fichiers Système
  시스템 파일 수정 속성을 허용하는 가장 좋은 방법
  Лучший способ разрешить атрибуты изменения системных файлов
  Melhor Maneira De Permitir Atributos De Modificação De Arquivo Do Sistema
  La Mejor Forma De Permitir Los Atributos De Modificación De Archivos Del Sistema
  Najlepszy Sposób Na Zezwolenie Na Atrybuty Modyfikacji Plików Systemowych