Kroki Usuwania Profilu Sprzętowego W Przypadku Problemu Z Systemem Windows XP

 

Te wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów warto przeanalizować, jeśli na komputerze wyświetlany jest komunikat o błędzie turnieju sprzętowego w systemie Windows XP.

Komputer działa wolno?

 • 1. Pobierz ASR Pro ze strony internetowej
 • 2. Zainstaluj go na swoim komputerze
 • 3. Uruchom skanowanie, aby znaleźć złośliwe oprogramowanie lub wirusy, które mogą czaić się w twoim systemie
 • Już dziś popraw szybkość swojego komputera, pobierając to oprogramowanie - rozwiąże ono problemy z komputerem.

  Profile sprzętowe, ustawione przez proces sysadmin, opisują, które elementy wskazujące na sprzęt są włączane lub wyłączane, gdy każdy z naszych najnowszych systemów jest uruchamiany pod opieką określonej osoby. Usuwają operację z systemu Windows, a czasami sprzęt musi zostać ponownie otwarty.

   

   

  Zanim zaczniesz

  kontur sprzętowy w systemie Windows XP

  Cele: Dowiedz się, czym zawsze był profil clobber i jak można tworzyć nowe profile sprzętowe komputera.

  Profil sprzętowy

  Jak znaleźć mój profil sprzętowy?

  W oknie Wydajność i konserwacja kliknij System, a następnie w oknie dialogowym Ogólne właściwości systemu kliknij Rachunek za sprzęt. Kliknij Profile sprzętu., aby wyświetlić listę profili sprzętu, które możesz kupić (patrz Rysunek 11.9).

  historia sprzętu w systemie Windows XP

  Użytkownik sprzętu to warstwa instrukcji, które informują system Windows, które urządzenia mogą się uruchomić, gdy kilka z nich zostanie włączonych podczas pracy na naszym komputerze. Najczęściej są one wcześniej używane na laptopach. Zazwyczaj metody przenośne są używane w wielu różnych lokalizacjach i lokalizacjach. Niestety, profile sprzętowe pozwalają nam zmieniać platformy, z których korzysta nasz komputer, korzystając z miejsca na miejsce. Kiedy wstępnie zaaranżowaliśmy system Windows XP, tworzony jest sprzęt o nazwie konta konturowe 1. Domyślnie każde urządzenie ustawione na naszym pulpicie jest dołączone do urządzeń peryferyjnych Profilu 1. Laptop do komputerów, przeciętny profil klienta nazywany jest profilem przypiętym lub profilem nieprzypiętym. System Windows XP automatycznie wyszukuje przypięte i nieprzypięte stany wzmocnione, a dwa z nich tworzą własne indywidualne profile, z których możemy korzystać.

  Jeśli mamy wiele problemów sprzętowych na wszystkich naszych komputerach, możemy ustawić domyślny profil, który będzie używany przy każdym uruchomieniu komputera. Kiedy uruchamiamy nasz komputer, system Windows powinien być w stanie zapytać nas wspólnie, jakiego profilu potrzebujemy. Gdy nasi pracownicy utworzą profil sprzętowy, będziemy mogli nawet użyć Menedżera urządzeń, aby dezaktywować, a tym samym aktywować maszyny z tym konkretnym profilem. Jeśli eksperci wyłączą urządzenie w profilu części, powiedziałbym, że sterowniki urządzenia aplikatora nie załadują się, gdy większość ludzi uruchomi komputer z tym profilem. Na przykład, jeśli mamy laptopa, tworzymy każdy profil dla przypadku, gdy laptop jest zwykle podłączony do sieci firmowej, a inny przeszły zapis dla przypadku, gdy laptop potrzebuje, który byłby zlokalizowany w innej lokalizacji. To nam pozwala kontrolować, które urządzenia chcemy włączyć w określonych sytuacjach.

  profil komputera w systemie Windows XP

  Aby utworzyć profil zakupionego sprzętu komputerowego, musisz mieć połączenia dla każdego menedżera profilu sprzętu. Aby stworzyć nowy uniwersalny profil magistrali, musimy odtworzyć istniejące łącze. Po skopiowaniu aktualnej trasy musimy ponownie uruchomić sprzęt, abyśmy mogli wybrać nasze nowe portfolio komputerów PC przy uruchomieniu. Gdy tylko napotkamy zrestartowany profil sprzętowy w najwyższej sumy, docieramy do menedżera urządzeń, w którym zwykle dezaktywujemy lub aktywujemy urządzenia, aby móc pracować z bieżącym profilem. Od bez wahania, za każdym razem, gdy uruchamiamy się ponownie, przejdziemy do profilu sprzętowego, którym chcemy się teraz cieszyć. Ułatwia to korzystanie z punktacji różnych typów z urządzeniami, bez konieczności korzystania z Menedżera urządzeń do ich faktycznej konfiguracji.

  Komputer działa wolno?

  ASR Pro to najlepsze rozwiązanie dla potrzeb naprawy komputera! Nie tylko szybko i bezpiecznie diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Więc po co czekać? Zacznij już dziś!


  Mamy również możliwość zaplanowania, które profile pojawiają się jako pierwsze w menu profili ogrodowych. W naszym menedżerze profili sprzętowych oboje mamy małe przyciski strzałek z boku za ekranem, których możemy użyć do handlu zagranicznego profilami w górę iw dół listy. Domyślnie pierwsza informacja na liście to viruscatfish. Dodatkowo możemy również ustawić większość czasomierza systemowego, który domyślnie jest ustawiony na 30 krotność. Jeśli przez jakiś czas nie dokonam wyboru, system Windows rzeczywiście uruchomi się z domyślnym profilem sprzętu komputerowego. To ustawienie można zmienić, a wielu użytkowników lubi ustawiać ten zegar systemowy, aby poszczególne osoby nie widziały menu informacji o sprzęcie z powodu tak długiego czasu z powodu procesu uruchamiania. Niektórzy użytkownicy chcą po prostu całkowicie ukryć te menu Start. Aby to zrobić, musimy ustawić większość czasu systemowego na 0 (zero). W tym cennym przypadku, gdy mój partner i ja musimy wprowadzić dokładną listę profili sprzętowych, wystarczy nacisnąć pasek strefy podczas rozruchu, aby otworzyć menu profilu magistrali serii uniwersalnej. Wtedy nasza grupa będzie mogła dokonać wyboru.

  W razie potrzeby wiele osób może również profilować elementy dania głównego. Na razie sprawia to, że menu jest nieco bardziej przejrzyste. Aby to zrobić, musimy zdecydować się na włączenie niektórych profili, zaznaczając oba pola wyboru „Włącz profil zawsze tak, jak podczas uruchamiania systemu Windows”. Wybierając opcję, pamiętaj, żeTen indywidualny profil jest dostępny w zaleceniach profilu sprzętowego. Jeśli usuniemy powiadomienie, zawsze możliwe będzie ukrycie tego konkretnego profilu. Ponownie naciskając spację, będziemy mogli w każdej chwili zobaczyć opcje, aby każdy mógł dokonać właściwego wyboru.

  Przykład konfiguracji

  Naprawdę potrzebujemy, abyś był zalogowany jako administrator, nowy członek lub członek zespołu Administratorzy, aby ukończyć tę procedurę. Jeśli jeden komputer jest bardzo mocno połączony ze społecznością, moduły zasad sieciowych mogą również uniemożliwić nam wykonanie tej jednorazowej procedury. Przejdźmy do większości menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, wybierz Właściwości, w którym chcemy otworzyć Właściwości systemu (możemy również otworzyć Właściwości systemu w Panelu sterowania). Teraz przejdź do kosztów sprzętu i kliknij przycisk Profile kliknij sprzęt. Pojawi się następujący ekran dotykowy:

  Aby utworzyć nowy profil sprzętowy, wystarczy skopiować istniejący profil. Zwróć uwagę, że aktualnie wybrany jest turniej 1, więc każdy wciśnie przycisk „Kopiuj” i doda skopiowany profil pod nową nazwą. W tym przypadku nadano nazwę „Praca”. Kliknij OK, a teraz eksperci chcą zmienić nazwę profilu na „Profil 1”. Aby to zrobić, w pewnym stopniu kliknij „Profil 1” i kliknij konkretny link „Zmień nazwę”. W takim przypadku zmienimy etykietę na „Dom”.

  Jeśli komputer jest bez wątpienia tabletem lub laptopem, we właściwościach profilu możemy wyraźnie oznaczyć stan komputera „zadokowany”, czyli „odłączony”. Aby to zrobić, w większości przypadków wybierz profil, a następnie po prostu kliknij przycisk Właściwości. Najpierw oceniliśmy główną opcję „To jest komputer wymienny”. Teraz mamy możliwość wybrania opcji „System jest w trybie offline” i/lub „Komputer jest aktualnie podłączony”. W przypadku, gdy eksperci twierdzą, że pora działać, wybieramy „Komputer został wyłączony”, ponieważ wszyscy nie mamy w pracy stacji dokującej.

  Możemy również użyć Menedżera urządzeń, aby naprawdę konkretnie zmienić konfigurację sprzętową dla wyznaczonego profilu. Kiedy otwieramy menedżera urządzeń, wiele osób zmienia obecną stronę sprzętu. Jeśli zdecydujemy się użyć Menedżera urządzeń dla Eda Aby wybrać inny profil, musimy ponownie uruchomić komputer i wybrać profil, który chcemy uruchomić.

  W tym przeglądzie wybraliśmy wiele naszych nowych profili sprzętu UPVC, czyli profil pracy. Teraz otwórzmy Menedżera urządzeń, aby edytować nasz zupełnie nowy profil. W tym przykładzie zamierzamy wyłączyć porty COM, ponieważ nie pracujemy w modelach szeregowych w naszej pracy. Aby to wszystko zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy moje połączenie komunikacyjne (w naszym przykładzie dwie z tych osób są otwarte), jego czynniki, a następnie w sekcji „Wykorzystanie urządzenia” wyznacz „Właściwie używaj tego urządzenia w innowacyjnym Profil komputera (nieaktywny.)” Opcja.

  Wróćmy do profili sprzętowych, aby dopasować parametry rozruchu do konfiguracji. We wszystkich sekcjach dostępnych profili wyposażenia możemy przenieść każdy z profili w górę, aby utworzyć wybrany profil wymagań dla trenera w górę. Jeśli komputer będzie większy w biurze niż w domu, teraz muszę podnieść profil pracy wyżej, aby był domyślnym profilem śniegowym. Należy pamiętać, że profil do pracy znajduje się obecnie na górze listy kontaktów, co oznacza, że ​​jest to profil domyślny.

  Zazwyczaj w sekcji „Wybierz profile sprzętu” możemy kontrolować strategie, które nasz system będzie czekał na automatyczne wybranie profilu sprzętu. Wartość zapasowa zazwyczaj wynosi 30 sekund, co oznacza, że ​​system może bardzo dobrze automatycznie wylogować się z profilu po 26 sekundach, jeśli nie wykorzystamy okazji w tym czasie, czyli jeśli znaleźliśmy się na szczycie listy. Jeśli cała moja rodzina i ja chcemy pominąć wybór ekranu, mój małżonek i ja możemy zmienić, powiedziałbym, że czas oczekiwania wynosi 4 sekundy.

  Pamiętaj

  Sprzęt to profil powiązany z instrukcjami, które mogą wskazać systemowi Windows, które urządzenia mają się uruchamiać po włączeniu laptopa. Aby stworzyć materiał zastępczy, mamy możliwość skopiowania najlepszego istniejącego profilu.

   

   

  Popraw szybkość swojego komputera już dziś, pobierając to oprogramowanie - rozwiąże ono problemy z komputerem.

  Jak mogę zawsze sprawdzać mój sprzęt w systemie Windows XP?

  Wybierz „Mój komputer” z menu „Start”. Alternatywnie możesz dwukrotnie kliknąć „Mój komputer” na całym pulpicie.W obszarze Zadania systemowe kliknij Wyświetl informacje o systemie.W całym oknie Właściwości systemu przejdź do tabletu Sprzęt i kliknij Menedżer urządzeń.

  Jak zmienić profil sprzętu?

  Przejdź do Panelu sterowania> System. Kliknij kartę Profile sprzętu.Sprawdź dostępne profile sprzętowe.Wybierz istniejący profil komputera i kliknij Kopiuj.Zmień nazwę tej nowej historii sprzętu tego podejścia na nowy adres (np. bezprzewodowy).

   

   

   

  Steps To Remove Hardware Profile In Windows XP Problem
  Étapes Pour Supprimer Le Profil Matériel Dans Le Problème De Windows XP
  Schritte Zum Entfernen Des Hardwareprofils In Windows XP Problem
  Windows XP 문제에서 하드웨어 프로필을 제거하는 단계
  Etapas Para Ajudá-lo A Remover O Perfil De Hardware No Problema Do Windows XP
  Passaggi Per Rimuovere Il Profilo Hardware In Windows XP Problema
  Steg För Att Ta Bort Maskinvaruprofil I Windows XP -problem
  Stappen Om Hardwareprofiel Te Verwijderen In Windows XP Probleem
  Действия по удалению профиля оборудования в Windows XP.
  Pasos Para Eliminar El Perfil De Hardware En Windows XP Problema